ระบบ Bill Payment
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

 

  • นักศึกษาใช้ password ที่ใช้ในการลงทะเบียน
  • เจ้าหน้าที่ใช้ password ที่ใช้ในระบบ DSS
 
 


spacer
copyright    This page is optimized for Internet Explorer 6.0 and resolutions of 1024x768
   Copyright @ 2007 Computer Center, Prince of Songkhla University. All rights reserved
[BILLPAYMENT]